Gospodarka energią elektryczną w transporcie szynowym

2 października 2018 r., Warszawa

Debata z Kurierem to platforma integrująca przedstawicieli sektora transportowego i miejsce inicjowania konkretnych działań na rzecz poprawy i rozwoju branży. Celem debaty jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach trudnych, ale kluczowych.

Relacje

IT4TSL

Wyzwań z dziedziny cyberbezpieczeństwa w branży transportowej przybywa. Przedmiotem ochrony powinny być m.in. „serwerownie na kołach”, czyli wszystkie nowo produkowane pojazdy […]

Szkolenie maszynistów

Już w 2018 roku przewoźnicy staną przed dramatycznym problemem braku maszynistów. Sytuację pogarsza obowiązek przejścia wstępnych badań lekarskich przez maszynistów, […]

Modernizacja infrastruktury kolejowej w 2017 roku. Plany na 2018.

Rosnące koszty zatrudniania pracowników oraz cen materiałów budowlanych to podstawowe trudności firm modernizujących linie kolejowe. Do innych problemów branży należą […]

Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym

Zabezpieczenia techniczne na stacjach, dworcach, przejazdach kolejowych, ochrona osób i mienia, przeciwdziałanie terroryzmowi, cyberbezpieczeństwo – to tylko niektóre zagadnienia, które […]