Termin: 02. 10. 2018 r.

Miejsce:  Warszawa, ul. Szczęśliwicka  62, sala 103

Moderator: Marcin Zieliński 

 

10:00 – 11:30 część I

11:30 –12:00 przerwa kawowa

12:00 – 13:00 część II

Zagadnienia:

Energooszczędne rozwiązania stosowane przez producentów taboru

 • Energochłonność transportu kolejowego w kontekście propozycji zmian dyrektywy EED – możliwości i ograniczenia
 • Odzysk energii hamowania – przykłady praktyczne
 • Autogeneracja energii do ruszania z postojów i zatrzymań
 • Modernizacja taboru – wpływ na energochłonność
 • Diagnostyka i awarie taboru – predictive maintenance
 • Układy hybrydowe w napędach kolejowych
 • Finansowanie inwestycji energooszczędnych w kolejnictwie
 • System białych certyfikatów w transporcie

 

Strategie zarządzania ruchem kolejowym – czy może mieć wpływ na zużycie mocy energii?

 • Zakupy energii na potrzeby transportu – czy jest realna możliwość eko transform
 • Strategia elektryfikacji lub re-elektryfikacji tras kolejowych
 • Linie potrzeb nie trakcyjnych – energochłonność osprzętu torowego
 • Dobór składów i optymalizacja kosztów stałych przejazdów
 • Rozliczanie tras/pociągów – pomiary DC