Symulator pracy maszynisty

Z początkiem przyszłego roku zacznie obowiązywać prawo, zgodnie z którym każdy maszynista będzie musiał przejść odpowiednie szkolenia na symulatorze. To […]

Interoperacyjność kolei w Polsce

Tylko poprzez zgodność techniczną oraz spójność wszystkich procedur możemy stworzyć jednolitą europejską sieć kolejową. Przejrzysty i niesprawiający problemów interpretacyjnych proces […]

Maszyny budowlane na kolei

W ramach cyklu spotkań „Lunch z Kurierem”, organizowanych przez KOW, wydawcę „Kuriera Kolejowego”, odbyła się debata poświęcona maszynom budowlanym wykorzystywanym […]