IT4TSL

Wyzwań z dziedziny cyberbezpieczeństwa w branży transportowej przybywa. Przedmiotem ochrony powinny być m.in. „serwerownie na kołach”, czyli wszystkie nowo produkowane pojazdy […]

Szkolenie maszynistów

Już w 2018 roku przewoźnicy staną przed dramatycznym problemem braku maszynistów. Sytuację pogarsza obowiązek przejścia wstępnych badań lekarskich przez maszynistów, […]

Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym

Zabezpieczenia techniczne na stacjach, dworcach, przejazdach kolejowych, ochrona osób i mienia, przeciwdziałanie terroryzmowi, cyberbezpieczeństwo – to tylko niektóre zagadnienia, które […]

Wspólny Bilet

Stworzenie platformy informatycznej do wspólnego biletu dla różnych przewoźników kolejowych nie stanowi problemu. Wyzwaniem są kwestie organizacyjne, prawne i finansowe […]