• Kwiecień: Transport a ekologia oraz Przewoźnicy towarowi – stawki dostępu.
  • Maj: Pojazdy szynowe: zakup czy modernizacja, homologacja, koszty utrzymania.
  • Czerwiec: Bezpieczeństwo w transporcie – technika i technologia.